LIKE PAGE & KLIK [X] UNTUK TUTUP Button Close
Jawatan kosong terkini di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Disember 2016. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun ke atas pada tarikh tutup iklan jawatan dan berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan kosong terkini di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai :

1. PENGETUA DG52
2. GURU PENOLONG KANAN DG48
3. GURU KAUNSELING DG48
4. GURU AKADEMIK DG48/DG44/DG41

Tarikh tutup permohonan 09 Disember 2016
Lokasi : Selangor
Sektor : Kerajaan

Jawatan Kosong UKM

Cara Memohon
i. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan (Lampiran B) yang boleh dimuat turun dari laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia www.moe.gov.my.

ii. Permohonan mestilah melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab A Perkara 

iii. Permohonan mestilah disertakan salinan dokumen yang telah disahkan seperti berikut:
a. Buku Rekod Perkhidmatan yang dikemaskini
b. Laporan Penilaian Prestasi tiga (3) tahun berturut-turut (2013 – 2015)
c. Sijil Kelayakan Akademik dan Ikhtisas
d. Kad Pengenalan
e. Surat Lantikan
f. Surat Kenaikan Pangkat
g. Surat Pengesahan Dalam Perkhidmatan
h. Surat Pemakluman Pengisytiharan Harta
i. Lain-lain Sijil/Surat Penghargaan

iv. Borang Permohonan yang lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat berikut:

PENGARAH
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARS 3 & 4, BLOK E2, KOMPLEKS E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
(U.P: SEKTOR PENGURUSAN PERMATA)

v. Hanya calon yang memenuhi syarat seperti di para 1 dan 2 sahaja yang layak memohon.
vi. Permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan atau tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan adalah ditolak.

Advertisement

SUPPORT KAMI
Sekiranya anda merasakan laman kerja ini banyak membantu dan memberikan manfaat kepada semua, mohon supaya anda war-warkan dengan memberikan like dan share pada button dibawah. Terima kasih.